Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online

Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online

Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online 024 62 733 721

Tẩm ướp khách hàng
Làm chủ cuộc chơi
Marketing nhà hàng trọn gói chỉ 7tr9/tháng
  

LIÊN HỆ

Tẩm ướp khách hàng
Làm chủ cuộc chơi
Marketing nhà hàng trọn gói chỉ 7tr9/tháng
  

LIÊN HỆ

Bạn đã tìm ra “lối thoát”
Cho việc marketing 
Nhà hàng của bạn
   

Trong khi các chủ khác đang mải mê tư vấn và tiếp khách mua hàng tăng doanh thu, thì bạn còn đang mải mê với việc tự chạy quảng cáo, điều hành, quản lý nhân sự marketing một việc không phải chuyên môn chính và chưa nhiều kinh nghiệm và các câu hỏi luôn làm bạn bận tâm: Chi phí đầu tư cho marketing đã thực sự hiệu quả?
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
  
Khách hàng của bạn đang là ai?
Họ ở đâu?
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
  
Họ có thấy hình ảnh quảng cáo
của bạn không?
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
  
Quảng cáo của bạn có đủ
hấp dẫn khách hàng?

Bạn đã tìm ra “lối thoát” - Cho việc marketing - Nhà hàng của bạn
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
  
Khách hàng của bạn đang là ai? Họ ở đâu?
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
  
Họ có thấy hình ảnh quảng cáo của bạn không?
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
  
Quảng cáo của bạn có đủ hấp dẫn khách hàng?

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Thực tế các đơn vị vừa và nhỏ lại là đơn vị đốt tiền quảng cáo lãng phí nhất vì sao?
 
      
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ  Chạy quảng cáo mà không kế thừa được data khách hàng đã tiếp cận
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ  Chi phí quảng cáo cao mà hiệu quả doanh thu chưa thật nhưng mong đợi
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ  Loay hoay tìm ra phương án và dùng tiền để làm bài học trải nghiệm
       
Liên hệ tư vấn

Thực tế các đơn vị vừa và nhỏ lại là đơn vị đốt tiền quảng cáo lãng phí nhất vì sao?
 
           

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ  Chạy quảng cáo mà không kế thừa được data khách hàng đã tiếp cận

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ  Chi phí quảng cáo cao mà hiệu quả doanh thu chưa thật nhưng mong đợi

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ  Loay hoay tìm ra phương án và dùng tiền để làm bài học trải nghiệm
  


Liên hệ tư vấn
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

BẢNG GIÁ
GÓI 7.900.000 VNĐ
Chiến dịch tổng thể 3 tháng
 Thiết lập fanpage chuẩn
 8 bài content nội dung 1 tháng
 8 ảnh thiết kế 1 tháng
 3,000 tương tác Hoặc 40 tin nhắn
 Thời gian chạy quảng cáo 21 ngày
 0 seeding, đánh giá Facebook,
Google map
 0 đăng bài Zalo
 0 kết bạn Zalo
 Báo cáo tuần/ tháng
GÓI 10.920.000 VNĐ
 Chiến dịch tổng thể 3 tháng
 Thiết lập fanpage chuẩn
 10 bài content nội dung 1 tháng
 10 ảnh thiết kế 1 tháng
 6,000 tương tác Hoặc 75 tin nhắn
 Thời gian chạy quảng cáo 25 ngày
 20 seeding, đánh giá Facebook,
Google map
 10 bài Zalo
 Kết 50 bạn trên Zalo
 Báo cáo tuần/ tháng
GÓI 16.868.000 VNĐ
 Chiến dịch tổng thể 3 tháng
 Thiết lập fanpage chuẩn
 15 bài content nội dung 1 tháng
 15 ảnh thiết kế 1 tháng
 8,000 tương tác Hoặc 110 tin nhắn
 Thời gian chạy quảng cáo 28 ngày
 30 seeding, đánh giá Facebook,
Google map
 15 bài Zalo
 Kết 80 bạn trên Zalo
 Báo cáo tuần/ tháng


BẢNG GIÁ
GÓI 7.900.000 VNĐ
 Chiến dịch tổng thể 3 tháng
 Thiết lập fanpage chuẩn
 8 bài content nội dung 1 tháng
 8 ảnh thiết kế 1 tháng
 3,000 tương tác Hoặc 40 tin nhắn
 Thời gian chạy quảng cáo 21 ngày
 0 seeding, đánh giá Facebook, Google map
 0 đăng bài Zalo
 0 kết bạn Zalo
 Báo cáo tuần/ tháng
GÓI 10.920.000 VNĐ
 Chiến dịch tổng thể 3 tháng
 Thiết lập fanpage chuẩn
 10 bài content nội dung 1 tháng
 10 ảnh thiết kế 1 tháng
 6,000 tương tác Hoặc 75 tin nhắn
 Thời gian chạy quảng cáo 25 ngày
 20 seeding, đánh giá Facebook, Google map
 10 bài Zalo
 Kết 50 bạn trên Zalo
 Báo cáo tuần/ tháng
GÓI 16.868.000 VNĐ
 Chiến dịch tổng thể 3 tháng
 Thiết lập fanpage chuẩn
 15 bài content nội dung 1 tháng
 15 ảnh thiết kế 1 tháng
 8,000 tương tác Hoặc 110 tin nhắn
 Thời gian chạy quảng cáo 28 ngày
 30 seeding, đánh giá Facebook, Google map
 15 bài Zalo
 Kết 80 bạn trên Zalo
 Báo cáo tuần/ tháng

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Với dịch vụ Quảng cáo dịch vụ Food, Bán hàng online, quảng cáo sản phẩm

Kinh Bắc Media cam kết KPI chất lượng tốt nhất

Chỉ từ 3,9tr/ 1 chiến dịch
            
 Bạn được phân tích đối thủ và xác định chân dung khách hàng tiềm năng
 Bài quảng cáo giải quyết đúng mục tiêu và thiết kế chuyên nghiệp
 Với tệp data khách hàng tiềm năng kế thừa các chiến dịch đã triển khai chuyên nhà hàng chỉ có ở Kinh Bắc Media 
 Giúp tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất cho chiến dịch của bạn
      
 Khách hàng sử dụng chiến dịch từ 3 tháng trở lên liên tiếp, KPI tăng lên 10% do tỷ lệ khách hàng chuyển đổi tăng thêm 20% mang lại doanh thu ổn định và vượt trội
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Với dịch vụ Quảng cáo dịch vụ Food, Bán hàng online, quảng cáo sản phẩm

Kinh Bắc Media cam kết KPI chất lượng tốt nhất

Chỉ từ 3,9tr/ 1 chiến dịch
 Bạn được phân tích đối thủ và xác định chân dung khách hàng tiềm năng
 Bài quảng cáo giải quyết đúng mục tiêu và thiết kế chuyên nghiệp
 Với tệp data khách hàng tiềm năng kế thừa các chiến dịch đã triển khai chuyên nhà hàng chỉ có ở Kinh Bắc Media 
 Giúp tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất cho chiến dịch của bạn
      
 Khách hàng sử dụng chiến dịch từ 3 tháng trở lên liên tiếp, KPI tăng lên 10% do tỷ lệ khách hàng chuyển đổi tăng thêm 20% mang lại doanh thu ổn định và vượt trội
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Đến với Kinh Bắc Media
Bạn sẽ nhận được những gì ?

   

   

 Lộ trình triển khai marketing chuyên nghiệp.
 Tiếp cận ngay đến khách hàng tiềm năng của nhà hàng.
 Hệ thống Voucher thu về data số điện thoại của khách hàng chuẩn để phục vụ cho các chiến dịch marketing hiện tại và sau này
 Cam kết KPI /Số lượng khách hàng tiếp cận, tương tác và đặt hàng - Chi phí thấp hơn 30% khách hàng tự làm và quản lý

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Đến với Kinh Bắc Media
Bạn sẽ nhận được những gì ?

   
 Lộ trình triển khai marketing chuyên nghiệp.
 Tiếp cận ngay đến khách hàng tiềm năng của nhà hàng.
 Hệ thống Voucher thu về data số điện thoại của khách hàng chuẩn để phục vụ cho các chiến dịch marketing hiện tại và sau này
 Cam kết KPI /Số lượng khách hàng tiếp cận, tương tác và đặt hàng - Chi phí thấp hơn 30% khách hàng tự làm và quản lý
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Đến với Kinh Bắc Media Bạn được Ở NƠI có
nhiều khách hàng TIỀM NĂNG hơn đối thủ của bạn

Liên hệ tư vấn

Đến với Kinh Bắc Media Bạn được Ở NƠI có nhiều khách hàng TIỀM NĂNG hơn đối thủ của bạn

Liên hệ tư vấn

Email
Tên
Số điện thoại
Dịch vụ
Tin nhắn
Gửi thông tin

 

+100 dự án nhà hàng

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Ông già chả cá
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên

+100 dự án nhà hàng
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Ông già chả cá
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Dự án
Lạc Cầm Viên

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Định vị thương hiệu

Kinh Bắc Agency sẽ giúp xây dựng thương hiệu vững chắc trong tâm tí khách hàng. Phủ sóng thương hiệu. Tạo sự khác biệt với đối thủ trong cùng lĩnh vực nhà hàng.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Xây dựng nguồn Data

Dịch vụ marketing nhà hàng giúp xây dựng tập khách hàng trung thành, vững chắc, hoạt động ổn định và không cần các dịch vụ quảng cáo nhà hàng nào thêm nữa
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

Các dịch vụ quảng cáo nhà hàng sẽ rút gọn thời gian, nhắm trúng khách hàng mục tiêu, tăng tỷ lệ chuyển đổi.
    
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Hoàn thành mục tiêu kinh doanh

Lộ trình bài bản, kế hoạch rõ ràng của dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng sẽ giúp đạt được các hoạch định ban đầu một cách chính xác
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Hoạt động trên kênh Digital

Dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng offline, quảng cáo nhà hàng trên các nền tảng số facebook, google hiệu quả nhất
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ

Tối ưu chi phí

Tiết kiệm 30% chi phí với dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng so với các kênh marketing truyền thống

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Định vị thương hiệu
Kinh Bắc Agency sẽ giúp xây dựng thương hiệu vững chắc trong tâm tí khách hàng. Phủ sóng thương hiệu. Tạo sự khác biệt với đối thủ trong cùng lĩnh vực nhà hàng.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Xây dựng nguồn Data
Dịch vụ marketing nhà hàng giúp xây dựng tập khách hàng trung thành, vững chắc, hoạt động ổn định và không cần các dịch vụ quảng cáo nhà hàng nào thêm nữa
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng
Các dịch vụ quảng cáo nhà hàng sẽ rút gọn thời gian, nhắm trúng khách hàng mục tiêu, tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Hoàn thành mục tiêu kinh doanh
Lộ trình bài bản, kế hoạch rõ ràng của dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng sẽ giúp đạt được các hoạch định ban đầu một cách chính xác
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Hoạt động trên kênh Digital
Dịch vụ marketing nhà hàng online, dịch vụ quảng cáo nhà hàng offline, quảng cáo nhà hàng trên các nền tảng số facebook, google hiệu quả nhất
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Tối ưu chi phí
Tiết kiệm 30% chi phí với gói dịch vụ marketing nhà hàng của Kinh Bắc Agency, dịch vụ quảng cáo nhà hàng so với các kênh dịch vụ marketing nhà hàng truyền thống

Dịch vụ quảng cáo, marketing tổng thể cho nhà hàng

Dịch vụ Marketing nhà hàng trọn gói ngành F&B bao gồm lập chiến lược, sáng tạo content, quản trị fanpage,
thiết kế website và hình ảnh, chuẩn SEO cho website, chạy dịch vụ quảng cáo nhà hàng facebook ads, quảng cáo nhà hàng google ads, quảng cáo nhà hàng zalo ads... nhằm mang lại hiệu quả trong việc quảng bá thương hiệu và tăng doanh thu.
Phòng Marketing, nơi xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của bạn đến khách hàng tiềm năng. Xây dựng phòng Marketing đòi hỏi tính chuyên môn cao và chi phí lớn mà không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đáp ứng. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của phòng Marketing thuê ngoài đánh dấu một bước phát triển vượt bậc.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Tin tức sự kiện

Dịch vụ Marketing nhà hàng trọn gói
Dịch vụ Marketing nhà hàng trọn gói ngành F&B bao gồm lập chiến lược, sáng tạo content, quản trị fanpage,
thiết kế website và hình ảnh, chuẩn SEO cho website, chạy dịch vụ quảng cáo nhà hàng facebook ads, quảng cáo nhà hàng google ads, quảng cáo nhà hàng zalo ads... nhằm mang lại hiệu quả trong việc quảng bá thương hiệu và tăng doanh thu.
Phòng Marketing, nơi xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của bạn đến khách hàng tiềm năng. Xây dựng phòng Marketing đòi hỏi tính chuyên môn cao và chi phí lớn mà không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đáp ứng.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Tin tức sự kiện

01 Thấu hiểu khách hàng

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Khách hàng mục tiêu (hay thị trường mục tiêu) là những người sẽ mua hoặc sử dụng sản phẩm của bạn. Trước khi bán sản phẩm, nhưng thường là trước khi làm ra sản phẩm, bạn phải vẽ chân dung khách hàng mục tiêu của mình chính xác là ai.
Vẽ chân dung khách hàng mục tiêu là xác định đầy đủ các đặc điểm của khách hàng. Các đặc điểm đó bao gồm giới tính, độ tuổi,…và cả hành vi của họ.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Lên kế hoạch triển khai chi tiết dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng theo từng kênh truyền thông, từng thời điểm và chiến thuật triển khai các dịch vụ quảng cáo nhà hàng
Xây dựng các chiến dịch truyền thông ngắn và dài hạn phù hợp ngân sách và mục tiêu của doanh nghiệp
Lên ý tưởng, KPI thực thi đối với từng công cụ truyền thông trong từng chiến dịch
Lên timeline chi tiết trong 12 tháng về nội dung, kênh triển khai, KPI đánh giá

Phòng marketing thuê ngoài

Dịch vụ quảng cáo facebook

Dịch vụ quay phim chụp ảnh sản phẩm

Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
02 Lập kế hoạch marketing
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
03 Ký kết hợp đồng
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media ký hợp đồng dịch vụ Marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng với doanh nghiệp của bạn cùng ngân sách quảng cáo và gói dịch vụ bạn đã lựa chọn. Cam kết KPIs tối ưu về giá và chất lượng dịch vụ.
Các điều khoản đều pháp luật bảo vệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc sẽ theo dõi quá trình triển khai Marketing tổng thể cho doanh nghiệp, từ đó đánh giá phản ứng của các nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu với các mẫu nội dung và quảng cáo khác nhau. Đội ngũ dịch vụ marketing nhà hàng se thay đổi và tối ưu sao cho hiệu quả chiến dịch được phát huy tối đa nhất
Họp định kỳ hàng tháng, trao đổi trực tiếp hằng ngày nhằm ra soát tín hiệu, phản hồi từ thị trường đạt kết quả tốt nhất cho khách hàng.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
04 Triển khai, báo cáo

Thấu hiểu khách hàng
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Ở bước này, dịch vụ marketing nhà hàng sẽ tiến hành các phương pháp khảo sát và công cụ thống kê, phân tích để xác định thị trường, ngành hàng, đối thủ đang có những diễn biến như thế nào, đang ở giai đoạn nào, từ đó xác định được những điểm mạnh yếu, cơ hội hay khó khăn của thương hiệu
Khách hàng mục tiêu (hay thị trường mục tiêu) là những người sẽ mua hoặc sử dụng sản phẩm của bạn. Trước khi bán sản phẩm, nhưng thường là trước khi làm ra sản phẩm, bạn phải vẽ chân dung khách hàng mục tiêu của mình chính xác là ai.
Vẽ chân dung khách hàng mục tiêu là xác định đầy đủ các đặc điểm của khách hàng. Các đặc điểm đó bao gồm giới tính, độ tuổi,…và cả hành vi của họ.
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Lập kế hoạch marketing
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Lên kế hoạch triển khai chi tiết dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng theo từng kênh truyền thông, từng thời điểm và chiến thuật triển khai các dịch vụ quảng cáo nhà hàng
Xây dựng các chiến dịch truyền thông ngắn và dài hạn phù hợp ngân sách và mục tiêu của doanh nghiệp
Lên ý tưởng, KPI thực thi đối với từng công cụ truyền thông trong từng chiến dịch
Lên timeline chi tiết trong 12 tháng về nội dung, kênh triển khai, KPI đánh giá
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Ký kết hợp đồng
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Kinh Bắc Media ký hợp đồng dịch vụ Marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng với doanh nghiệp của bạn cùng ngân sách quảng cáo và gói dịch vụ bạn đã lựa chọn. Cam kết KPIs tối ưu về giá và chất lượng dịch vụ.
Các điều khoản đều pháp luật bảo vệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Triển khai, báo cáo
Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing online cho nhà hàng với nhiều gói dịch vụ
Nhân sự Kinh Bắc media tham gia xuyên suốt từ khi tiếp nhận đến, phân tích và triển khai, tối ưu thống kê báo cáo, với đầy đủ nhận sự đảm bảo, có chuyên môn riêng biệt từng mảng: quản lý dự án, content, thiết kế, media, quảng cáo nhà hàng. Hệ thống report tự động các chỉ số theo ngày hoặc theo tuần, tháng minh bạch, chính xác, khách quan
Kinh Bắc sẽ theo dõi quá trình triển khai Marketing tổng thể cho doanh nghiệp, từ đó đánh giá phản ứng của các nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu với các mẫu nội dung và quảng cáo khác nhau. Đội ngũ dịch vụ marketing nhà hàng se thay đổi và tối ưu sao cho hiệu quả chiến dịch được phát huy tối đa nhất
Họp định kỳ hàng tháng, trao đổi trực tiếp hằng ngày nhằm ra soát tín hiệu, phản hồi từ thị trường đạt kết quả tốt nhất cho khách hàng.

Tại sao nhà hàng nên chọn Kinh Bắc Media?
    
Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực internet và digital marketi. Kinh Bắc Media tự tin đem lại các sản phẩm chất lượng, chuyên nghiệp, có lợi cho khách hàng. Với cam kết các quy trình được từng bước tối ưu hóa 
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Dịch vụ trọn gói
Tất cả dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng gói gọn trong một. Bạn cứ yên tâm quản lý nhà hàng, chúng tôi sẽ mang khách hàng về cho bạn   
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên gia dịch vụ marketing nhà hàng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, truyền thông, quảng cáo nhà hàng
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Chuẩn hóa quy trình, hỗ trợ nhanh chóng
Chuẩn hóa quy trình, dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo. Đảm bảo tuân thủ thời gian và hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ.
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Tối ưu quảng cáo
Tối ưu tỷ lệ chi phí quảng cáo/doanh thu đem về lợi nhuận tối đa từ dịch vụ quảng cáo nhà hàng mang về
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Công cụ mạnh mẽ
Các nhà hàng sẽ được tiếp cận tập khách hàng tiềm năng, chuyển đổi cao từ nhiều năm hoạt động
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Liên tục cập nhật xu hướng Marketing mới
Không ngừng đổi mới sáng tạo, đi đầu trong ngành dịch vụ marketing nhà hàng, dịch vụ quảng cáo nhà hàng.

Tại sao nhà hàng nên chọn Kinh Bắc Media?
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Dịch vụ trọn gói
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Nhân viên chuyên nghiệp
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Chuẩn hóa quy trình, hỗ trợ nhanh chóng
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Liên tục cập nhật xu hướng Marketing mới
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Công cụ mạnh mẽ
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Tối ưu quảng cáo


  
Chúng tôi luôn thể hiện điều KHÁCH HÀNG CỦA BẠN MUỐN chứ không phải CÁI BẠN để khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online  Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online  Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online  Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online  Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online

Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến 

Add: 3/117 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội 

VPGD: 96 Mai Anh Tuấn - Hoàng Cầu - Hà Nội

MST: 0104 089 676

    
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
0979 645 600
024 62 733 721
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
sale@kinhbacmedia.com
Thứ 2 - Thứ 6 8h đến 17h30
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Số 96 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội


Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
sale@kinhbacmedia.com
Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
96 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
08 Tháng Ba 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright © 2009. All rights reserved. | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin