Công ty marketing Kinh Bắc Media chuyên cung cấp dịch vụ marketing online
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất 024 62 733 721

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
MARKETING TỔNG THỂ
Ưu đãi ngay 4,050,000 đ 
Định hướng con đường tới thành công với chi phí thấp nhất!
Hotline: 0979 645 600
Đăng ký

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
MARKETING TỔNG THỂ
Ưu đãi ngay 4,050,000 đ 
Định hướng con đường tới thành công
với chi phí thấp nhất!
Hotline: 0979 645 600
Đăng ký

Sản phẩm và Dịch vụ tốt 
Nhưng Doanh thu chưa đạt như mong muốn?
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
DOANH THU SỤT GIẢM
Đầu tư nhiều chi phí cho các chiến dịch quảng cáo nhưng Doanh thu vẫn sụt giảm
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
QUẢNG CÁO CHƯA ỔN ĐỊNH
Quảng cáo Facebook, Google không
nổi bật, tình trạng rủi ro ads còn xảy ra
nhiều và chưa có cách giải quyết
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
ĐỘ PHỦ THƯƠNG HIỆU THẤP
Chưa có thị trường riêng. Doanh thu thấp, marketing còn yếu

Sản phẩm và Dịch vụ tốt 
Nhưng Doanh thu chưa đạt như mong muốn?
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
DOANH THU SỤT GIẢM
Đầu tư nhiều chi phí cho các chiến dịch quảng cáo nhưng Doanh thu vẫn sụt giảm
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
QUẢNG CÁO CHƯA ỔN ĐỊNH
Quảng cáo Facebook, Google không nổi bật, tình trạng rủi ro ads còn xảy ra nhiều và chưa có cách giải quyết
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
ĐỘ PHỦ THƯƠNG HIỆU THẤP
Chưa có thị trường riêng. Doanh thu thấp, marketing còn yếu

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing TƯ VẤN 1 - 1 CÙNG
CHUYÊN GIA
0979 645 600

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing TƯ VẤN 1 - 1 CÙNG CHUYÊN GIA
0979 645 600

Và câu hỏi luôn làm bạn bận tâm?
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Thị trường tiềm năng của bạn ở đâu? 
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đối thủ đang làm gì trong khi bạn vẫn đang loay hoay tìm cách?
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Định hướng như thế nào? Triển khai ra sao? 

Và câu hỏi luôn
làm bạn bận tâm?
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Thị trường tiềm năng của bạn ở đâu? 
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đối thủ đang làm gì trong khi bạn vẫn đang loay hoay tìm cách?
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Định hướng như thế nào? Triển khai ra sao? 

Doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh và đạt tối đa Doanh thu?
Hay muốn thử trải nghiệm tự vận hành trong trạng thái chưa chắc chắn???
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh và đạt tối đa Doanh thu?
Hay muốn thử trải nghiệm tự vận hành trong trạng thái chưa chắc chắn???
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
CHIẾN LƯỢC MARKETING
TỔNG THỂ CHUYÊN NGHIỆP
TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ
TRÊN TẤT CẢ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG
Là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng tiềm năng trên thị trường và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh hiện tại.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Sở hữu chiến lược Marketing tổng thể chuyên nghiệp trong vòng 1 năm với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo nhất
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Thu hút và tiếp cận khách hàng mục tiêu, tối ưu chi phí marketing và tăng tỷ lệ chuyển đổi  khách hàng, nâng cao doanh số, đi đúng mục tiêu!

CHIẾN LƯỢC MARKETING
TỔNG THỂ CHUYÊN NGHIỆP
Triển khai hiệu quả
Trên tất cả các kênh truyền thông
Là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng tiềm năng trên thị trường và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh hiện tại.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Sở hữu chiến lược Marketing tổng thể chuyên nghiệp trong vòng 1 năm với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo nhất
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Thu hút và tiếp cận khách hàng mục tiêu, tối ưu chi phí marketing và tăng tỷ lệ chuyển đổi  khách hàng, nâng cao doanh số, đi đúng mục tiêu!
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch vụ tư vấn chiến lược Marketing 
Kinh Bắc Media đồng hành cùng Doanh nghiệp
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoàn thành
Mục tiêu kinh doanh
Xây dựng lộ trình, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoạt động
Trên kênh Digital
Hoạt động hiệu quả trên các kênh digital marketing, nhanh chóng bắt kịp xu hướng thị trường.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Xây dựng
Nguồn Data
Thu thập dữ liệu quảng cáo/ marketing, xây dựng bigdata                                                        
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Định vị
Thương hiệu
Gia tăng lợi thế cạnh tranh và xây dựng vị trí thương hiệu trên thị trường giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tìm kiếm
Khách hàng tiềm năng
Nhận diện rõ ràng chân dung khách hàng của doanh nghiệp.                                                                
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Kiểm soát
Dòng tiền
Kiểm soát chi phí và hiệu quả trên từng đồng chi phí Đối tác bỏ ra làm Marketing.                                                                

Dịch vụ tư vấn
Chiến lược Marketing 
Kinh Bắc Media
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoàn thành
Mục tiêu kinh doanh
Xây dựng lộ trình, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Định vị
Thương hiệu
Gia tăng lợi thế cạnh tranh và xây dựng vị trí thương hiệu trên thị trường giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoàn thành
Mục tiêu kinh doanh
Xây dựng lộ trình, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoàn thành
Mục tiêu kinh doanh
Xây dựng lộ trình, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoàn thành
Mục tiêu kinh doanh
Xây dựng lộ trình, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoàn thành
Mục tiêu kinh doanh
Xây dựng lộ trình, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

BẢNG GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
  
Gói_Basic

11.500.000 VND
Nghiên cứu thị trường Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu insight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu out sight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thông điệp truyền thông Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích hiện trạng và giải pháp Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đăng ký
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
  
GÓI ADVANCE

15.500.000 VND
Nghiên cứu thị trường Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu insight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu outsight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thông điệp truyền thông Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích hiện trạng và giải pháp Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Chiến lược marketing theo từng giai đoạn Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đăng ký
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
 
GÓI PLATINUM

21.000.000VND
Nghiên cứu thị trường Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu insight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu outsight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thông điệp truyền thông Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích hiện trạng và giải pháp Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Chiến lược marketing theo từng giai đoạn Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Bám sát thực hiện dự án Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đánh giá kết quả Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đề xuất điều chỉnh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đăng ký

BẢNG GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
  
Gói_Basic

11.500.000 VND
Nghiên cứu thị trường Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu insight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu outsight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thông điệp truyền thông Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích hiện trạng và giải pháp Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đăng ký
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
  
GÓI ADVANCE

15.500.000 VND
Nghiên cứu thị trường Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu insight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu outsight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thông điệp truyền thông Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích hiện trạng và giải pháp Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Chiến lược marketing theo từng giai đoạn Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đăng ký
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
 
GÓI PLATINUM

21.000.000VND
Nghiên cứu thị trường Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu insight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Mục tiêu outsight Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thông điệp truyền thông Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Phân tích hiện trạng và giải pháp Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Chiến lược marketing theo từng giai đoạn Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Bám sát thực hiện dự án Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đánh giá kết quả Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đề xuất điều chỉnh Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đăng ký

Quy trình tư vấn chiến lược Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
 Đặt lịch hẹn tư vấn
qua điện thoại
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Trao đổi trực tiếp
cùng chuyên gia marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Tiếp nhận yêu cầu
& Thoả thuận về gói dịch vụ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Ký kết hợp đồng
  
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đề xuất chiến lược
Marketing tổng thể
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Triển khai
kiểm soát

Quy trình
Tư vấn chiến lược Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đặt lịch tư vấn qua điện thoại
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Thoả thuận
về gói dịch vụ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Ký kết
  hợp đồng 
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Đề xuất chiến lược Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Triển khai
kiểm soát

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing. Trực tiếp triển khai, tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
   
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing. Trực tiếp triển khai, tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
   
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dự án L'amour Cafe Pub: Thái độ chu đáo, dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng. Tôi rất hài lòng với đội ngũ của Kinh Bắc,
sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè khi có điều kiện. Cảm ơn tất cả các bạn
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dự án Park City Hà Nội: Rất cảm ơn Kinh Bắc về Tư vấn chiến dịch các bạn đã hoàn thành cho Park City Hà Nội. Trong suốt quá trình hợp tác cùng nhau, chúng tôi đặc biệt đánh giá cao về sự chuyên nghiệp trong dịch vụ, chất lượng của các bạn. Chắc chắn rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn Kinh Bắc làm đối tác cho những dự án sau này.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dự án Thẩm Mỹ Viện Light Skin: Cảm ơn Kinh Bắc đã cùng chúng tôi tạo nên sự hợp tác tuyệt vời, mang lại những chiến dịch sáng tạo, hoàn hảo về chất lượng. Cảm ơn đội ngũ nhân viên đã hỗ trợ khách hàng hết sức tận tình và chu đáo. Nếu có điều kiện, công ty chúng tôi chắc chắn sẽ giới thiệu Kinh Bắc đến các khách hàng, đối tác của mình.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dự án L'amour Cafe Pub: Thái độ chu đáo, dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng. Tôi rất hài lòng với đội ngũ của Kinh Bắc, sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè khi có điều kiện. Cảm ơn tất cả các bạn
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dự án Park City Hà Nội: Rất cảm ơn Kinh Bắc về Tư vấn chiến dịch các bạn đã hoàn thành cho Park City Hà Nội. Chắc chắn rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn Kinh Bắc làm đối tác cho những dự án sau này.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dự án Thẩm Mỹ Viện Light Skin: Cảm ơn Kinh Bắc đã cùng chúng tôi tạo nên sự hợp tác tuyệt vời,Cảm ơn đội ngũ nhân viên đã hỗ trợ khách hàng hết sức tận tình và chu đáo. Nếu có điều kiện, công ty chúng tôi chắc chắn sẽ giới thiệu Kinh Bắc đến các khách hàng, đối tác của mình.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch MarketingDịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Tư vấn chiến lược Marketing tổng thể là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp đưa ra được bản chiến lược Marketing bao gồm các vấn đề:
-
Thị trường mà doanh nghiệp sẽ cạnh tranh là gì?
-
Khách hàng của doanh nghiệp là ai?
-
Sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được định vị như thế nào?
-
Tại sao khách hàng phải mua hàng của doanh nghiệp mà không phải là hàng của đối thủ cạnh tranh?
-
Doanh nghiệp sẽ thực hiện những cải tiến, thay đổi gì liên quan đến sản phẩm, giá, kênh phân phối, truyền thông,…

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Tư vấn chiến lược Marketing tổng thể là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp đưa ra được bản chiến lược Marketing bao gồm các vấn đề:
-
Thị trường mà doanh nghiệp
sẽ cạnh tranh là gì?
-
Khách hàng
của doanh nghiệp là ai?
-
Sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được định vị như thế nào?
-
Tại sao khách hàng phải mua hàng của doanh nghiệp ?
-
Doanh nghiệp sẽ thực hiện những cải tiến, thay đổi gì 

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI 4,050,000 VND
Ưu đãi áp dụng đến hết 30/09/2021

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TỪ KINH BẮC MEDIA
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Nhận ngay
01 Landing web hiệu quả  
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Hoặc 1000 Data
Khách hàng tiềm năng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Miễn phí tư vấn
& tư vấn 1-1 trước hợp tác
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Ưu đãi 10%
Khi triển khai Digital Marketing
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI 4,050,000đ
Ưu đãi áp dụng đến hết 30/09/2021

Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TỪ KINH BẮC MEDIA
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Nhận ngay 01 Landing web hiệu quả
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Hoặc 1000 Data khách hàng tiềm năng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Miễn phí tư vấn & tư vấn 1-1 trước hợp tác
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Ưu đãi 10% khi triển khai Digital Marketing

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing

Dịch vụ Tư vấn marketing cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn marketing tổng thể giúp doanh nghiệp đưa ra mục tiêu marketing trong ngắn hạn, dài hạn và sử dụng nhiều cách thức marketing để đạt được mục tiêu đó.

Lợi ích của một chiến lược Marketing phù hợp:

Giúp tăng doanh thu

Mọi điều kiện tiên quyết trong các hoạt động Marketing chính là tạo ra lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp tồn tại và có chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời, mang lại lợi nhuận cao và tạo điều kiện thuận lợi đưa sản phẩm mới ra thị trường tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng.

Xây dựng mối quan hệ khách hàng

Marketing giống như một chất keo siêu kết dính giúp cho mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng ngày càng thân thiết hơn.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Doanh nghiệp hiểu được nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Từ đó quan tâm và có những cách phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Nhờ vào các chiến lược Marketing mà hình ảnh thương hiệu được khắc sâu trong tâm trí khách hàng, giúp hiểu chính xác và rõ nét về các thông tin về sản phẩm mà đơn vị cung cấp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tương tác nhanh và tìm kiếm khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing phù hợp
   

Giải pháp Tư vấn Marketing tổng thể của Kinh Bắc Media:

Mặc dù giữ vai trò quan trọng không thể thiếu nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ kinh nghiệm để xây dựng một chiến dịch Marketing phù hợp, hiệu quả.
Hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp, Dịch vụ Tư vấn Marketing tổng thể của Kinh Bắc Media mang đến cho doanh nghiệp những ý tưởng kinh doanh mới, xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động: nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing hiệu quả…
Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn Marketing tổng thể cụ thể:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tư vấn chiến lược thương hiệu
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch vụ tư vấn marketing tổng thể
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tư vấn phát triển kênh Kinh doanh
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tư vấn marketing online
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Giám sát thực thi marketing hiệu quả

Quy trình hợp tác dịch vụ tư vấn marketing 

Kinh Bắc Media là đơn vị hàng đầu về xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho các doanh nghiệp.
Đăng Ký Tư Vấn
Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn marketing tổng thể qua Form, Email hoặc những kênh liên hệ khác.

Đánh Giá Thực Trạng Doanh Nghiệp

 Sau khi có đầy đủ thông tin của khách hàng cũng như những mong muốn triển khải marketing của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khảo sát về ngành nghề
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khảo sát về khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá sơ bộ thực trạng triển khai marketing của doanh nghiệp
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá nguồn lực marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá mô hình bán hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá phương pháp tiếp cận

Nghiên Cứu Thị Trường

Triển khai khảo sát, phân tích và đánh giá:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Nhu cầu thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Sản phẩm dịch vụ giải quyết những nhu cầu gì của thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khả năng đáp ứng sản phẩm, dịch vụ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Thị trường, hành vi thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khách hàng, hành vi mua khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đối thủ cạnh tranh, thị phần thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Kênh bán hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Phương thức tiếp cận tới khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Ngân sách thực hiện
Tư Vấn Lập Chiến Lược Marketing tổng thể
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá thị trường: Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, hành vi thị trường, xu hướng thị trường, dung tích thị trường. Các yếu tố tác động lên thị trường: Cạnh tranh, văn hóa, chính trị, khoa học công nghệ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Phân tích khách hàng: Xác định chân dung khách hàng, Đánh giá phù hợp sản phẩm dịch vụ với nhu cầu khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tối ưu marketing theo mô hình 7P: Tối ưu mô hình marketing theo: Sản phẩm, Giá, Kênh Phân Phối, Xúc Tiến Hỗn Hợp, Quy trình, Con Người, Triết Lý
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Xây dựng chiến lược truyền thông marketing: thông điệp tiếp cận tới khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả thông qua nhiều giải pháp kết nối, điểm chạm tới khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoạch định ngân sách thực hiện: Bàn bạc với doanh nghiệp để hoạch định ngân sách, phân bổ ngân sách trong từng giai đoạn
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Phân bổ ngân sách ở các kênh: Lựa chọn các kênh phù hợp theo hành vi khách hàng, ngân sách phân bổ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đưa ra chỉ số KPI thực hiện chiến dịch: Đưa ra bài toán đo lường thực thi để đạt hiệu quả chiến lược.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Xây dựng Plan Marketing tổng thể cho doanh nghiệp, áp dụng chiến lược Marketing chuyển đổi.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
    
Thực thi chiến lược marketing 
Tùy thuộc vào dịch vụ tư vấn marketing tổng thể mà Kinh Bắc Media sẽ phối hợp với doanh nghiệp:
Setup phòng marketing
Thuê Kinh Bắc Media triển khai
Phương án triển khai sẽ được thống nhất kỹ lưỡng để chiến dịch đạt hiệu quả tối đa. Quá trình thực thi sẽ được Kinh Bắc Media kiểm soát: Tuần, tháng, quý, năm
Đánh Giá & Tối Ưu Chiến Lược
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Theo dõi và tư vấn điều chỉnh nếu phát sinh vấn đề khi doanh nghiệp thực thi marketing.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Nếu doanh nghiệp của bạn đang băn khoăn lựa chọn một chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm để triển khai dịch vụ tư vấn Marketing tổng thể cho doanh nghiệp mình thì hãy lựa chọn Kinh Bắc Media.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Với đội ngũ chuyên gia trình độ, được đào tạo chuyên sâu về Marketing với những kinh nghiệm đặc biệt sẽ xác định rõ các vấn đề marketing, phân tích và kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề đó, tăng doanh số, nâng tầm thương hiệu. Các dịch vụ của chúng tôi đã và đang là công cụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dịch vụ Tư vấn marketing cho doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn marketing tổng thể giúp doanh nghiệp đưa ra mục tiêu marketing trong ngắn hạn, dài hạn và sử dụng nhiều cách thức marketing để đạt được mục tiêu đó.
Lợi ích của một chiến lược Marketing phù hợp:
Giúp tăng doanh thu
Mọi điều kiện tiên quyết trong các hoạt động Marketing chính là tạo ra lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp tồn tại và có chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời, mang lại lợi nhuận cao và tạo điều kiện thuận lợi đưa sản phẩm mới ra thị trường tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng.
Xây dựng mối quan hệ khách hàng
Marketing giống như một chất keo siêu kết dính giúp cho mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng ngày càng thân thiết hơn.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Doanh nghiệp hiểu được nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Từ đó quan tâm và có những cách phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Nhờ vào các chiến lược Marketing mà hình ảnh thương hiệu được khắc sâu trong tâm trí khách hàng, giúp hiểu chính xác và rõ nét về các thông tin về sản phẩm mà đơn vị cung cấp.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tương tác nhanh và tìm kiếm khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing phù hợp
   
Giải pháp Tư vấn Marketing tổng thể của Kinh Bắc Media:
Mặc dù giữ vai trò quan trọng không thể thiếu nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ kinh nghiệm để xây dựng một chiến dịch Marketing phù hợp, hiệu quả.
Hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp, Dịch vụ Tư vấn Marketing tổng thể của Kinh Bắc Media mang đến cho doanh nghiệp những ý tưởng kinh doanh mới, xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động: nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing hiệu quả…
Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn Marketing tổng thể cụ thể:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tư vấn chiến lược thương hiệu
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch vụ tư vấn marketing tổng thể
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tư vấn phát triển kênh Kinh doanh
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tư vấn marketing online
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Giám sát thực thi marketing hiệu quả
Quy trình hợp tác dịch vụ tư vấn marketing 
Kinh Bắc Media là đơn vị hàng đầu về xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho các doanh nghiệp.
Đăng Ký Tư Vấn
Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn marketing tổng thể qua Form, Email hoặc những kênh liên hệ khác.
Đánh Giá Thực Trạng Doanh Nghiệp
 Sau khi có đầy đủ thông tin của khách hàng cũng như những mong muốn triển khải marketing của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khảo sát về ngành nghề
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khảo sát về khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá sơ bộ thực trạng triển khai marketing của doanh nghiệp
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá nguồn lực marketing
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá mô hình bán hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá phương pháp tiếp cận
Nghiên Cứu Thị Trường
Triển khai khảo sát, phân tích và đánh giá:
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Nhu cầu thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Sản phẩm dịch vụ giải quyết những nhu cầu gì của thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khả năng đáp ứng sản phẩm, dịch vụ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Thị trường, hành vi thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Khách hàng, hành vi mua khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đối thủ cạnh tranh, thị phần thị trường
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Kênh bán hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Phương thức tiếp cận tới khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Ngân sách thực hiện
Tư Vấn Lập Chiến Lược Marketing tổng thể
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đánh giá thị trường: Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, hành vi thị trường, xu hướng thị trường, dung tích thị trường. Các yếu tố tác động lên thị trường: Cạnh tranh, văn hóa, chính trị, khoa học công nghệ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Phân tích khách hàng: Xác định chân dung khách hàng, Đánh giá phù hợp sản phẩm dịch vụ với nhu cầu khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Tối ưu marketing theo mô hình 7P: Tối ưu mô hình marketing theo: Sản phẩm, Giá, Kênh Phân Phối, Xúc Tiến Hỗn Hợp, Quy trình, Con Người, Triết Lý
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Xây dựng chiến lược truyền thông marketing: thông điệp tiếp cận tới khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả thông qua nhiều giải pháp kết nối, điểm chạm tới khách hàng
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Hoạch định ngân sách thực hiện: Bàn bạc với doanh nghiệp để hoạch định ngân sách, phân bổ ngân sách trong từng giai đoạn
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Phân bổ ngân sách ở các kênh: Lựa chọn các kênh phù hợp theo hành vi khách hàng, ngân sách phân bổ
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Đưa ra chỉ số KPI thực hiện chiến dịch: Đưa ra bài toán đo lường thực thi để đạt hiệu quả chiến lược.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
Xây dựng Plan Marketing tổng thể
cho doanh nghiệp, áp dụng chiến lược
Marketing chuyển đổi.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing
     
Thực thi chiến lược marketing 
Tùy thuộc vào dịch vụ tư vấn marketing tổng thể mà Kinh Bắc Media sẽ phối hợp với doanh nghiệp:
Setup phòng marketing
Thuê Kinh Bắc Media triển khai
Phương án triển khai sẽ được thống nhất kỹ lưỡng để chiến dịch đạt hiệu quả tối đa. Quá trình thực thi sẽ được Kinh Bắc Media kiểm soát: Tuần, tháng, quý, năm
Đánh Giá & Tối Ưu Chiến Lược
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Theo dõi và tư vấn điều chỉnh nếu phát sinh vấn đề khi doanh nghiệp thực thi marketing.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Nếu doanh nghiệp của bạn đang băn khoăn lựa chọn một chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm để triển khai dịch vụ tư vấn Marketing tổng thể cho doanh nghiệp mình thì hãy lựa chọn Kinh Bắc Media.
Dịch Vụ Tư Vấn Marketing Và Thực Hiện Chiến Dịch Marketing Với đội ngũ chuyên gia trình độ, được đào tạo chuyên sâu về Marketing với những kinh nghiệm đặc biệt sẽ xác định rõ các vấn đề marketing, phân tích và kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề đó, tăng doanh số, nâng tầm thương hiệu. Các dịch vụ của chúng tôi đã và đang là công cụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.


  
Chúng tôi luôn thể hiện điều KHÁCH HÀNG CỦA BẠN MUỐN chứ không phải CÁI BẠN để khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất  Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất  Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất  Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất  Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất

Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến 

Add: 3/117 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội 

VPGD: 96 Mai Anh Tuấn - Hoàng Cầu - Hà Nội

MST: 0104 089 676

    
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
0979 645 600
024 62 733 721
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
kinhbacmedia@eportal.vn
Thứ 2 - Thứ 6 8h đến 17h30
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
Số 96 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội

Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
kinhbacmedia@eportal.vn
Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Google Chi Phí Thấp Nhất
96 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
23 Tháng Chín 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright © 2009. All rights reserved. | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin