DỊCH VỤ QUẢNG CÁO FACEBOOK

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 
Đơn vị quảng cáo được tư vấn lộ trình quảng cáo theo sản phẩm hoặc dịch vụ đang hoạt động.
 Bài viết ngắn gọn, tối ưu và truyển tải thông tin tốt nhất
 Hình ảnh, video được thiết kế chuyên nghiệp theo nội dung các bài viết
 Kinh Bắc Media tư vấn các chương trình thu hút tương tác trực tiếp và chạy quảng cáo
 Định hướng chạy quảng cáo Remarketing (tiếp thị lại) tới khách hàng tiềm năng
 Đơn vị quảng cáo duyệt tổng thể trước khi đăng
 
Số lượng theo hợp đồng ký kết

 
QUẢN LÝ QUẢNG CÁO 
  Đơn vị quảng cáo nhìn thấy ngay các bài đăng & bài chạy quảng cáo trên hệ thống Facebook
 Lượng tương tác & tiếp cận của các bài được thống kê báo cáo định kỳ hàng tháng 
 Đảm bảo số liệu theo hợp đồng đã ký và lộ trình bài đã duyệt.
 
HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO
 Đơn vị quảng cáo được truyền thông đồng bộ từ hình ảnh đến nội dung tới khách hàng chuyên  nghiệp
 Truyền thông đầy đủ thông tin từ nội dung dẫn đến các website vệ tinh và các chương trình sự kiến khác liên quan đạt hiệu quả cao.
 Thông tin liên tục không bị gián đoạn tạo niềm tin với khách hàng.
 
 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHÙ HỢP
 Kênh quảng cáo phù hợp với tất cả các ngành nghề. 
 Mỗi đơn vị triển khai đều được phân tích và có một hướng đi riêng để hiệu quả nhất
CHI TIẾT BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK

FACEBOOK

THIẾT KẾ HÌNH ẢNH - XÂY DỰNG NỘI DUNG FANPAGE

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ

Gói 1

Xây dựng 5 bài Content Facebook:
- Xây dựng nội dung
- Thiết kế 5 bộ hình ảnh
- Có 10.000 view
- Có 1.000 tương tác

1

Tháng 

3,500,000  

3,500,000  

Gói 2

Xây dựng 8 bài Content Facebook:
- Xây dựng nội dung
- Thiết kế 8 bộ hình ảnh
- Có 20.000 view
-Có 1500 tương tác

1  

Tháng 

5,000,000  

5,000,000  

Gói 3

Xây dựng 10 bài Content Facebook:
- Xây dựng nội dung
- Thiết kế 10 bộ hình ảnh
- Có 30.000 view
- Có 2.500 tương tác

1  

Tháng 

6,000,00

6,000,000  

QUẢNG CÁO FACEBOOK

1

Xây dựng nội dung và thiết kế hình ảnh bài chạy quảng cáo Facebook

1

bài

350,000  

350,000  

2

Chạy quảng cáo bài viết với Fanpage trên 1.000 like

click

1,700  

-

3

Chạy quảng cáo bài viết với Fanpage dưới 1.000 like

click

3,000  

-

4

Chạy quảng cáo bài viết với Fanpage mới khởi tạo

click

5,000  

-

CHỤP ẢNH - QUAY VIDEO MARKETING

1

Chụp ảnh (Sản phẩm style list,…)

1

Lần

3.000,000  

3.000,000  

1 lần tương đương 3-4 tiếng 

2

Chụp ảnh không gian 

1

Lần

2.000.000

2.000.000

1 lần tương đương 3-4 tiếng 

4

Quay video marketing

1

Video

4.500,000  

4.500,000 

1 Video tương đương 0.5 ngày quay và video dưới 5 phút

Lưu ý:
- Phát sinh thiết kế 01 banner tính 200.000 đ/banner
 - Chương trình triển khai hiệu quả nhất khi khách hàng sử dụng dịch vụ 3 tháng trở lên
 - Với DV wifimarketing & QC bài viết Facebook ngân sách được sử dụng và theo dõi nhận báo cáo chi tiết khi hết chiến dịch kết thúc. KH có thể bổ xung ngân sách khi cần.


Mọi thông tin xin liên hệ chi tiết
----------------------------

Phòng kinh doanh :
Trung tâm dịch vụ thương Mại Kinh Bắc Media 
Hotline: 024 62 733 721  (24/7)
Email: info@kinhbacmedia.com

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

 Đơn vị quảng cáo được tư vấn lộ trình quảng cáo theo sản phẩm hoặc dịch vụ đang hoạt động.

 Bài viết ngắn gọn, tối ưu và truyển tải thông tin tốt nhất

 Hình ảnh, video được thiết kế chuyên nghiệp theo nội dung các bài viết

 Kinh Bắc Media tư vấn các chương trình thu hút tương tác trực tiếp và chạy quảng cáo

 Định hướng chạy quảng cáo Remarketing (tiếp thị lại) tới khách hàng tiềm năng

 Đơn vị quảng cáo duyệt tổng thể trước khi đăng
 

Số lượng theo hợp đồng ký kết

 

QUẢN LÝ QUẢNG CÁO 

  Đơn vị quảng cáo nhìn thấy ngay các bài đăng & bài chạy quảng cáo trên hệ thống Facebook

 Lượng tương tác & tiếp cận của các bài được thống kê báo cáo định kỳ hàng tháng 

 Đảm bảo số liệu theo hợp đồng đã ký và lộ trình bài đã duyệt.

 

HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO

 Đơn vị quảng cáo được truyền thông đồng bộ từ hình ảnh đến nội dung tới khách hàng chuyên  nghiệp

 Truyền thông đầy đủ thông tin từ nội dung dẫn đến các website vệ tinh và các chương trình sự kiến khác liên quan đạt hiệu quả cao.

 Thông tin liên tục không bị gián đoạn tạo niềm tin với khách hàng.
 

 

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHÙ HỢP

 Kênh quảng cáo phù hợp với tất cả các ngành nghề. 

 Mỗi đơn vị triển khai đều được phân tích và có một hướng đi riêng để hiệu quả nhất

CHI TIẾT BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK

FACEBOOK

THIẾT KẾ HÌNH ẢNH - XÂY DỰNG NỘI DUNG FANPAGE

Gói 1

Xây dựng 5 bài Content Facebook:
- Xây dựng nội dung
- Thiết kế 5 bộ hình ảnh
- Có 10.000 view

- Có 1.000 tương tác

SỐ LƯỢNG

1

ĐƠN VỊ

Tháng

ĐƠN GIÁ

3,500,000 

THÀNH TIỀN

3,500,000

GHI CHÚ

Gói 2

Xây dựng 8 bài Content Facebook:
- Xây dựng nội dung
- Thiết kế 8 bộ hình ảnh
- Có 20.000 view

- Có 1.500 tương tác

SỐ LƯỢNG

1

ĐƠN VỊ

Tháng 

ĐƠN GIÁ

5,000,000

THÀNH TIỀN

5,000,000

GHI CHÚ

Gói 3

Xây dựng 10 bài Content Facebook:
- Xây dựng nội dung
- Thiết kế  10 bộ hình ảnh
- Có 30.000 view

- Có 2.500 tương tác

SỐ LƯỢNG

1

ĐƠN VỊ

Tháng 

ĐƠN GIÁ

6,000,000

THÀNH TIỀN

6,000,000

GHI CHÚ

QUẢNG CÁO FACEBOOK

Xây dựng nội dung và thiết kế hình ảnh bài chạy quảng cáo Facebook

SỐ LƯỢNG

1

ĐƠN VỊ

bài

ĐƠN GIÁ

350,000

THÀNH TIỀN

350,000

GHI CHÚ

Chạy quảng cáo bài viết với Fanpage trên 1.000 like

SỐ LƯỢNG

-

ĐƠN VỊ

click

ĐƠN GIÁ

1,700 

THÀNH TIỀN

-

GHI CHÚ

Chạy quảng cáo bài viết với Fanpage dưới 1.000 like

SỐ LƯỢNG

-

ĐƠN VỊ

click

ĐƠN GIÁ

3,000 

THÀNH TIỀN

-

GHI CHÚ

Chạy quảng cáo bài viết với Fanpage mới khởi tạo

SỐ LƯỢNG

-

ĐƠN VỊ

click

ĐƠN GIÁ

5,000

THÀNH TIỀN

-

GHI CHÚ

CHỤP ẢNH - QUAY VIDEO MARKETING

Chụp ảnh (Sản phẩm style list)

SỐ LƯỢNG

1

ĐƠN VỊ

Lần

ĐƠN GIÁ

2.000,000

THÀNH TIỀN

2.000,000

GHI CHÚ

1 lần tương đương 3 - 4 tiếng

Quay video marketing

SỐ LƯỢNG

1

ĐƠN VỊ

Video

ĐƠN GIÁ

4.500,000

THÀNH TIỀN

4.500,000

GHI CHÚ

1 Video tương đương 0.5 ngày quay và video dưới 5 phút

Lưu ý:
- Phát sinh thiết kế 01 banner tính 200.000 đ/banner
 - Chương trình triển khai hiệu quả nhất khi khách hàng sử dụng dịch vụ 3 tháng trở lên
 - Với DV wifimarketing & QC bài viết Facebook ngân sách được sử dụng và theo dõi nhận báo cáo chi tiết khi hết chiến dịch kết thúc. KH có thể bổ xung ngân sách khi cần.

Mọi thông tin xin liên hệ chi tiết
----------------------------

Phòng kinh doanh :
Trung tâm dịch vụ thương Mại Kinh Bắc Media 
Hotline: 024 62 733 721  (24/7)
Email: info@kinhbacmedia.com

KINH BẮC MEDIA  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ MARKETING KINH BẮC AGENCY LIÊN HỆ
CHÚNG TÔI LIÊN HỆ DỊCH VỤ THÔNG TIN
Để tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho dịch vụ ngày càng hoàn hảo và đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của xã hội. Kinh Bắc Media được hình thành....
  
  
  
  
Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến
Trụ sở chính: Số 3, Ngõ 117, Hoàng Hoa Thám, HN
VPGD: 96 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, HN
Tel: 024 62 733 721 - 0989 137 269
Email: info@kinhbacmedia.com
MST: 
01 04 08 96 76
Phân phối E-voucher
Quảng cáo Wifi-Marketing
Quảng cáo trên facebook
Seo từ khóa lên top 1 Google
  
  
  
  
Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo trì
  
  

  
  
KINH BẮC MEDIA 
DỊCH VỤ MARKETING
KINH BẮC AGENCY
LIÊN HỆ
KINH BẮC MEDIA
Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến
Trụ sở chính: Số 3, Ngõ 117, Hoàng Hoa Thám, HN
 VPGD: 96 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, HN

Tel: 024 62 733 721 - 0989 137 269
Email: info@kinhbacmedia.com - MST: 
01 04 08 96 76

24 Tháng Hai 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright © 2009. All rights reserved. | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »